Våra tjänster

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa er med

Företagsrådgivning för att starta ihop

Om ni är två eller flera som vill starta en verksamhet ihop – då kan ni använda vår företagsrådgivning. Det är kostnadsfritt och ni får hjälp att bolla er idé, organisation, roller, val av företagsform, hitta finansiering och det som just ni behöver.

Utveckla vidare

Är ni redan igång och behöver ta ett utvecklingssteg? Har ni utmaningar kring försäljning, samarbete eller något annat som ni inte vet hur ni ska ta er an – boka ett förutsättningslöst möte med en rådgivare på Coompanion nära er och få ny energi och idéer om hur ni kan gå vidare.

Hitta finansiering

Ibland behövs finansiering för att förverkliga idéer. Vi arbetar med detta i rådgivningen men vi har också, i samarbete med andra aktörer, startat Mikrofonden som, på olika sätt, kan bistå med finansiering för idéburna verksamheter.

Processledning för partnerskap

Funderar ni på att gå samman kring något som behövs just där ni bor eller verkar. Coompanion har stor erfarenhet av att vara processledare antingen ni är enskilda personer, föreningar eller företag (eller en blandning av detta) som vill förverkliga idéer tillsammans.

Står ni inför ett utvecklingsarbete som ska ske tillsammans? Är det viktigt att få många “med på båten?”. Prata med ditt närmaste Coompanion så får ni inkluderande och roliga metoder på er resa från strategi- och handlingsplan till genomförande.

Utbildningar och föreläsningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter behov.Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation till exempel. Vi gör också entreprenörsutbildningar. Kortare sådana för att inspirera och längre där man under till exempel ett år startar företag tillsammans – inom utbildningen.

Ämnen vi kan prata om

Varför starta företag tillsammans? Hur startar man kooperativ? Kooperativ organisering, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Hur kan företagssamverkan stärka besöksnäring/frilansare/ matproduk-tion? Vad är kooperativ? Vilken nytta gör kooperativ och andra idéburna? Hur behåller vi servicen på landsbygden? Prata med ditt närmsta Coompanion om vad just du behöver!