Sociala företag – en dörröppnare till arbetslivet

Sociala företag kan ha olika definitioner och inriktningar. De kan vara arbetsintegrerande, ha fokus på rehabilitering eller på social gemenskap och sysselsättning. De kan också ha olika organisationsformer. Gemensamt är att de alla har sociala mål.

Coompanion arbetar med Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Ett sådant socialt företag drivs av människor som tidigare var utan jobb, och som hjälper andra som är i samma situation de en gång var i. Det är affärsverksamheten i företaget som gör det möjligt att nå det sociala målet – att skapa arbete och anställningar.

En första start för exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer som vill lära sig mer om socialt företagande är att ta hjälp av oss på Coompanion Skåne.

Kontakta Rebecka Hinn för mer information utifrån din eller er situation.
0768-727999
rebecka.hinn@coompanion.se

 

Inspiration och information hittar du i broschyren