Samverkansbladet

Att samverka är inte alltid lätt. De flesta av oss har samverkat på något sätt. Det kan vara i en relation, organiserandet av en möhippa eller svensexa, mellan avdelningar på arbetsplatsen, i idrottsföreningen eller som ägare i ett företag eller i en projektverksamhet med flera parter.

Man ska komma överens om varför vi ska göra saker, hur vi ska göra dom och vilket resultat vi ska jobba mot. Hur ska vi kunna bygga en produktiv kultur som tar hänsyn till olika fokusområden, arbetssätt och drivkrafter för att nå bästa möjliga effekt?

Genom att använda vårt verktyg “samverkansbladet” kan ni få ett stöd i att börja diskutera hur ni ska organisera er runt allt det roliga ni ska göra men också få hjälp i att diskutera vad som kan gå fel. Syftet med samverkan, olika drivkrafter, styrning och konfliktområden är några av de delar som samverkansbladet behandlar.

När vi pratar om hur de olika samverkansparterna ser på sin roll, vad man kan bidra med samt vilka rädslor som finns förknippat med samverkan kan alla lägga korten på bordet och bättre förstå varandras utgångspunkter. Då tar ni ett stort kliv framåt när det gäller tillit och öppenhet vilket all samverkan bygger på. Lycka till!

Ladda ner samverkansbladet här (pdf)

Här hittar du några checklistor för samverkan