Våra projekt

För ett näringsliv där fler får plats

Social Innovation Skåne

En hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som grund för fler sociala innovationer och hållbara sociala företag

Läs mer

Fler växande ASF i Skåne

Stärker skånes arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

EASY BUSINESS-genom egenanställning

Enklare affärer för fler genom samverkan och systempåverkan

Läs mer

INitiativet Lund

Samverkan och gemenskap bygger ett nytt Arbetsintegrerande Socialt Företag i Lund

Läs mer