Våra projekt

För ett näringsliv där fler får plats

Hållbar Platsutveckling

Ett långsiktigt arbetssätt för lokal platsutveckling

Läs mer

Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan

Tillsammans skapar vi vår hållbara värld

Läs mer

EASY BUSINESS-genom egenanställning

Enklare affärer för fler genom samverkan och systempåverkan

Läs mer

Made in Rosengård

Ett integrationsprojekt för nyanlända

Läs mer

Exkubator

För företag med samhällsnytta i fokus

Läs mer

Makers & creatives

För företag med samhällsnytta i fokus

Läs mer

Humlamaden

Ett behandlingsprojekt i hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa

Läs mer

INitiativet Lund (avslutat projekt)

Samverkan och gemenskap bygger ett nytt Arbetsintegrerande Socialt Företag i Lund

Läs mer