Projektet engagerar unga mellan 14-20 år kring inkomstgenerande aktiviteter och entreprenörskap i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Målet med projektet är att organisera unga nyanlända kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, stärka bilden av Rosengård och att skapa en integrationsmodell som kan spridas till andra delar av landet.

Coompanion bidrar med workshops, utbildning och rådgivning kring entreprenörskap och kooperativ organisering.

madeinrosengard.se

Projektet genomförs av Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen, Malmö Stads Näringslivsavdelning och Coompanion Skåne med huvudfinansiering av Allmänna Arvsfonden.