27 februari 2020

Välkommen till uppföljningsträff för projektet KKN på landsbygden

Projektet KKN på landsbygden utmynnade förra året i både i en kulturinriktad besökskarta för Vombsjösänkan och en festival i augusti. Temat för Tillsammansveckan var utbyte av kreativitet, kunskap och gemenskap till stöd för ett rikt liv på landsbygden och en hållbar utveckling.

Att träffas, utbyta erfarenheter och kanske se möjligheter till nya samarbeten är minst lika viktigt för en hållbar utveckling av kulturföretagares egna verksamheter.

Välkommen till en kulturarbetarträff med framtidsspaning!

När: Torsdagen 27 februari kl 18.30-20.30.
Var: Ingela Jarlssons ateljé vid Löberöds slott.

Program för kvällen
• Fika såklart!
• Kerstin Jakobsson, ARNA, hälsar välkommen och presenterar projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan.
• Vilka är vi som är här ikväll och vad gör vi just nu?
• Framtidsspaning sett ur deltagarnas personliga perspektiv.
• Vilka idéer söker nya samverkansformer? Vilka behov finns för att kunna utveckla den egna verksamheten?
• Sammanfattning av kvällens samtal.
• Samtal om hur vi kan gå vidare.

Inbjudan går främst ut till alla som varit delaktiga i projektet KKN på landsbygden, men alla som är intresserade av kulturella och kreativa näringar (KKN) är varmt välkomna.

Anmäl deltagande senast måndagen den 24/2 till:
Kerstin Jakobsson, kulturdimensionen@gmail.com, som sms till 0738276693.

Ladda ner inbjudan (pdf).

Facebookevent – bjuda gärna in fler!


Arrangemenaget är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne. Nätverksarbete och företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar ingår i projektet. 

Dela