11 mars 2020

Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv

Kom och utforska hur det såg ut i Vombsjösänkan sen istiden och framåt! Dagens landskap bär spår av både naturliga och mänskligt orsakade förändringar. Paleoekolog Anna Broström har tillsammans med andra forskare borrat flera meter ner i Vombsjön för att studera lämningar av pollen som finns. Anna har länge studerat hur landskapet och miljön förändrats sedan istidens slut och hur människor och natur samspelat för att ge upphov till den miljö vi ser i dag.

Miljöarkivet i Vombsjön innefattar de senaste 12 000 årens historia om sjöns ekosystem och hur landskapet runt omkring förändrats genom tiderna och för de 500 generationer människor som levt i området. Arkivet kan delas in i åtta större kapitel som vart och ett har ett skeende som kan berättas mer i detalj. Förhoppningen är att träffarna inspirerar till att ta reda på mer om en tidsperiod eller särskild dynamik i ekosystemet, kanske även konst och musik?

Upplägg och datum:
11 mars kl. 18-20 – allmän presentation
25 mars kl 18-21 – fördjupad workshop för extra intresserade
6 maj kl 18-21 – fördjupad workshop för extra intresserade
27 maj kl. 18-20 – gemensam presentation under Skåne innovation week

Plats: Torna Hällestad Lanthandel

Evenemanget är gratis och öppet för alla MEN begränsat antal platser på träff två och tre. Anmälan görs senast 6 mars till anna.brostrom@forntillframtid.se. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Inbjudan i pdf.
Facebookevent – bjud gärna i fler!


Arrangemenaget är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela