Exkubator

Driver du ett socialt företag där samhällsnyttan är målet? Återinvesteras mer än hälften av vinsten och mäts företagets framgångar utifrån hur stora samhällseffekterna är?
Många sociala företag kämpar med att hitta en affärsmodell som är både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Inte sällan är det svårt att hitta rätt i snårskogen av företagsfrämjare och finansiärer som inte förstår sig på företagsidén. Det vill vi förändra.

Därför har vi dragit igång en exkubator för sociala företag i syfte att utveckla och stärka hållbara affärsmodeller för sociala företag i Skåne. Exkubatorn ger ditt företag tillgång till ett skräddarsytt stöd som hjälper dig att utveckla dina affärer utan att behöva tumma på sina samhällsnyttiga mål. Rådgivarna du möter har de kompetenser och erfarenheter som behövs för att ge dig och ditt företag bättre förutsättningar att bli hållbart i ett längre perspektiv.

Företag kan nu anmäla sitt intresse till Exkubatorn. Mer information om processen och intresseanmälan hittar du i denna pdf

Frågor? kontakta Elin Dagerbo, elin.dagerbo@coompanion.se, 0700-919141

 

Exkubatorn är en del av projektet “Ett hållbart Skåne genom socialt företagande“. Projektet ska stärka socialt företagande i en bred samverkan som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne. Projektet genomförs av Region Skåne, SoPact, Coompanion Skåne och NÄTVERKET- Ideburen sektor Skåne med huvudfinansiering av Tillväxtverket