Coompanion Skåne om Sociala Företag

Allt fler sociala företag har startats i Skåne de senaste åren för personer som står långt från arbetsmarknaden. Tanken är att de anställdas behov ska gå före vinst.P4

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 här