Aktuellt


Är du vår nya medarbetare?
Publicerat den 17 maj, 2018

 

Vi söker nu en projektledare och utvecklare som ska driva projekt som stödjer framförallt socialt företagande och utrikes föddas företagande.

 

Presentation Coompanion

Coompanion Skånes vision är ett hållbart Skåne där fler människor går samman och driver samhällsutveckling genom delaktighet, kooperativt företagande och samhällsinnovationer.

Coompanion finns på 25 platser i landet. Vi är företagsrådgivaren för alla som har samhällsutvecklande idéer. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger er som vill förverkliga företagssidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

Coompanion Skåne arbetar för att främja lokal utveckling i både stadsmiljö och på landsbygden. Vi driver och medverkar i tvärsektoriella samverkansprocesser som syftar till att möta aktuella samhällsutmaningar genom satsningar på social innovation, socialt företagande och företagande för nyanlända. Vi är nio medarbetare, har kontor i Malmö och arbetar över hela Skåne.

 

Arbetsuppgifter

I din roll som projektledare och utvecklare kommer du att driva projekt och genomföra rådgivning direkt till de olika entreprenörer som vi stödjer. Eftersom Coompanion ständigt rör sig i gränslandet mellan det traditionella näringslivet, offentlig sektor, akademin och idéburen sektor är det viktigt att du förstår sektorernas olika logiker och är övertygad om att många möjliga lösningar skapas någonstans i mellanrummet. Du kommer att arbeta nära övriga medarbetare men med eget ansvarsområde.

  • Rådgivning, individuellt och i grupp kring organisering, finansiering, kommunikation, samverkan och innovationer.
  • Inspirations- och påverkansarbete. Föreläsningar, workshops, konferenser, mässor och erfarenhetsutbyten.
  • Omvärldsbevakning, främst kring socialt företagande, arbetsintegrerande socialt företagande (ASF) och sociala innovationer.
  • Processledning av samverkansprojekt mellan olika sektorer. Genomförande av etableringsanalyser och möjliggörare av nya partnerskap mellan sociala företag och offentlig och privat sektor.
  • Driva projekt inom egenanställning med koppling till nyanländas företagande och arbetsförmedlingen. Projektadministration.

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som har ett engagemang för hållbar samhällsutveckling och företagande.

Vi tror att du har ett stort intresse för samhällsfrågor och kooperativa lösningar på samhällsutmaningar.

Uppdraget kräver att du är en utvecklingsorienterad, kvalitetsmedveten och initiativtagande person samt att du har en god förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har också en förmåga att hålla många processer igång samtidigt. Eftersom vi är en relativt liten organisation så krävs det även att du kan hugga i där det behövs.

 

Meriterande

Erfarenhet av idéburen sektor, samhällsentreprenörskap,kooperation och att driva företag är meriterande. Meriterande är också erfarenheter från andra perspektiv, språk och nätverk än de som redan finns representerade på Coompanion Skåne.

Frågor om tjänsten och ansökan skickas och ställs till Olof Eriksson på olof.eriksson@coompanion.se 040-22 15 66

Sista ansökningsdag är 31 maj 2018HUR KAN DU GÖRA SAMHÄLLSNYTTIGA AFFÄRER?
Publicerat den 22 februari, 2018

Välkommen till Partnerskap, Samverkan & Mingel den 22 mars 2018

 

I det skånska näringslivet finns en betydande mängd samhällsnyttiga affärer som väntar på att ske, men som aldrig blir av.

Det finns många arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster men kännedomen kring dessa företag är låg idag.

Lär dig mer om vilka samhällsnyttiga företag du kan göra affärer med, vad dessa har att erbjuda och framförallt vad effekterna blir om du gör affärer med våra skånska sociala företag.

Det kommer att bjudas på dryck och tilltugg samt underhållning under kvällen. Förbered dig på nätverkande, inspiration och nya möjligheter!

 

Kvällens inspiratörer & talare

Stena Fastigheter, Malmös största privata fastighetsägare, berättar och resonerar kring, hur man kan stärka sin verksamhet genom att köpa tjänster och samverka med arbetsintegrerande sociala företag.

 

Gro’Up, en ny typ av dynamisk aktör inom matbranschen kommer att tala om sitt arbete med att etablera nya idéer och talanger inom matvärlden, samt hur matkultur kan användas som ett verktyg som bäddar för samarbete med sociala företag.

-Skånska ASF berättar om sina verksamheter

 

Plats: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmö (karta)
Datum: 22 mars 2018
Tid: kl 17.00-20.00

 

ANMÄL DIG HÄR

(Eventet kostar 200:- inkl moms per person, begränsat antal platser)

 

Eventet genomförs av en grupp masterstudenter(Partner Base) på Ekonomihögskolan i Lund

 

 

 Samverkansmedel idéburen sektor
Publicerat den 15 februari, 2018

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne. Sök samverkansmedel för 2018 senast 28 februari!

Mer info och ansökan härVILSE I STÖDDJUNGELN
Publicerat den 7 februari, 2018

Det finns många organisationer som kan hjälpa till vid start och utveckling av företag. Men vem kan hjälpa en entreprenör som jobbar med att lösa samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder? Det finns stöd att få och ekonomiska medel att söka men hur kan en social entreprenör hitta rätt i stöddjungeln? Tillväxtverket släppte i november 2017 en rapport på detta tema med namnet ”Vilse i stöddjungeln”. Rapporten pekar på ett visst glapp mellan sociala entreprenörers behov och det stöd som erbjuds.

Här kan du nu i efterhand titta på ett seminarium från Social Innovation Summit 2017. Under seminariet ges en genomgång av rapportens innehåll och vi får också ta del av två samhällsentreprenörers erfarenheter kring deras stödbehov (We Unite Design och Självbildarna). På scenen hittar vi också Social Innovation Skånes projektledare Maria Kullberg.

 

Du kan se en film från seminariet här STÖD TILL SAMHÄLLSENTREPRENÖRER
Publicerat den 7 februari, 2018

Här är tips på stöd just nu

 

Vinnova – sista ansökningsdag 8 mars 2018

Social innovation – utveckla och testa

Är ni sociala entreprenörer – eller kanske intraprenörer – i nystartade eller etablerade företag? Eller är ni en idéburen organisation eller offentlig verksamhet med en innovativ samhällsidé? Då kan ni söka finansiering från Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Mer info här.

Tänk på att det ofta är väldigt många som söker dessa pengar i förhållande till hur många som brukar bli beviljade. Det innebär att många som skickar in väldigt bra ansökningar inte nödvändigtvis blir beviljade medel.

Läs därför hela utlysningstexten noga innan du börjar skriva (kanske finns det något viktigt på sista sidan som du behöver ha koll på?) och förankra ansökan hos samarbetspartners (och gärna även hos Vinnova om det är möjligt) i god tid innan deadline.

Fundera även över om din idé är samhällsnyttig, unik och innovativ nog för att klara av konkurrensen i just den här utlysningen. Finns det redan en framgångsrik liknande idé som din i Sverige så har Vinnova troligen redan hört om den. Då kanske det är bättre att söka andra pengar som inte är lika fokuserade på att idéen är så innovativ. Om du vet att det finns liknande innovationer redan, men att din är betydligt bättre, förklara då hur din idé är annorlunda och bättre än de existerande.


Här är en annan möjlighet som vänder sig till en bredare grupp

 

Vinnova – sista ansökningsdag 6 mars 2018

Innovativa startups steg 1

Nystartade små företag kan söka utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen. Mer info härÄgarskifte i företag – medarbetarövertagande
Publicerat den 6 februari, 2018

Är du ägare eller anställd på ett företag vilket riskerar att ”pensioneras” bara för att ägaren gör det? I så fall kan detta vara en information riktad till dig.
Många ägarskiften sker inom familjen och andra företag hittar nya ägare i form av externa nya ägare. Men faktum är att allt för många misslyckas med ägarskiftet vilket får till följd att företag pensioneras i onödan. Vi vill motverka detta genom en affärsmodell baserad på medarbetarövertagande.

Om medarbetarna tar över företaget eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. Själva övertagandet kan ske på olika sätt så som t.ex. att medarbetarna köper ut den tidigare ägaren och dess aktier. Ett annat sätt kan vara att medarbetarna skapar en ekonomisk förening som sedan köper bolaget. Bolaget blir då ett dotterbolag till den ekonomiska föreningen. Om du inte sett den film vi producerat i syfte att uppmärksamma problemet och peka på nya innovativa affärsmodeller tycker vi att du ska göra det nu. Du kan se en film om medarbetarövertagande här.

För mer information kontakta oss på Coompanion Skåne

Du hittar också information på http://www.transfertocoops.se/V47 – Kooperativa veckan
Publicerat den 22 november, 2017

Ladda ner programmet härGLÖGGMINGEL!! VAD KAN ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SKÅNE GÖRA FÖR DIG IDAG, OCH I FRAMTIDEN?
Publicerat den 7 november, 2017

 

Välkommen till ett glöggmingel där vi uppmärksammar några av Skånes arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Dessa företag gör mer än business as usual, eftersom de utöver att sälja tjänster och produkter även gör en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. Detta har uppmärksammats runt om i landet och Regeringen bedömer även att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för att dessa företag ska bli fler och kunna växa.

Tillsammans med några ASF berättar vi om våra erfarenheter kring denna typ av företag. Vi kommer också att visa exempel på vad de producerar och var du kan köpa deras tjänster och produkter. Under minglet har du även möjlighet att knyta nya kontakter för samarbeten. Kanske kan delar av din verksamhet skötas av ett ASF, en samhällsnyttig affärspartner? Kanske hittar du även fina julklappar till dina vänner eller din personal som dessutom bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Möjligheterna är många!

Vi kommer att vara i våra nya kontorslokaler i centrala Malmö.

Varmt välkommen!

Datum: 24 nov 2017 (Under kooperativa veckan, V47)
Tid: 09-11
Adress: Coompanion Skåne, Södra Vallgatan 5, Malmö (EC Södertull)

 

ANMÄL DIG HÄRHUR KAN VI NYTTJA RESURSER PÅ LANDSBYGDEN BÄTTRE?
Publicerat den 22 september, 2017

VAD KAN TOMMA LOKALER PÅ LANDSBYGDEN NYTTJAS TILL?

KOLLOM är ett knappt ettårigt projekt som syftar till att lyfta nya innovativa odlingssätt och samtidigt ta tillvara på tomma lokaler på landsbygden. Korta livsmedelskedjor lokala marknader, står projektnamnet för. I januari sammanfördes landsbygdsföretagare, forskare och utvecklare av system för inomhusodling, och därefter har det startats pilotprojekt.

Social Innovation Skåne, ett regionalfondsprojekt som ägs av Coompanion Skåne i samverkan med flera andra organisationer, besökte ett seminarium i Sjöbo den 15 augusti för att se hur vi tillsammans kan tänka vidare kring området. Vi fick ta del av tre olika projekt med potential att skalas upp. Två handlar om att nyttja tomma lokaler för odling av bladgrönsaker/kryddväxter med olika nya tekniker, och ett vill föra in larver som proteinkälla i t ex fiskfoder.
En stor vinst, förutom nyttjandet av de tomma lokalerna, är att de här idéerna och verksamheterna kan generera nya arbetstillfällen när traditionella lantbruk läggs ner, dvs mer liv för landsbygden. Vem vet vad mer det skulle kunna ge för möjligheter?

Dessutom har dessa verksamheter ett verkligt imponerande kretsloppstänkande för hur alla resurser kan användas smart. Något för andra att låta sig inspireras av! Projektledare Thomas Bardenstam (stående till vänster på bilden) inledde och modererade dagen. Helena Kurki från Innovationscenter för Landsbygden/Sjöbo kommun hälsade välkomna och berättade om deras verksamhet som vill ta vara på och ge luft åt de innovationer som uppstår på och runt landsbygden.

AEROPONIK – SPRAYAD/LUFTBUREN NÄRINGSLÖSNING
Henrik Hedlund, VD på Alovivum, har forskat kring hur man kan använda mindre resurser för att få samma eller bättre skördar när man odlar. Han har studerat vilka förhållanden som är de mest optimala ifråga om näringsämnen, temperatur, belysning m m. Genom att hitta det rätta för varje sort kan man förutsäga vilken dag det är dags att skörda, och tiden kortas betydligt jämfört med traditionell odling i kruka med jord. I ett lab på Ideon i Lund testar de fram det optimala för just den teknik man vill kunna använda i tomma byggnader.
I ett pilotprojekt odlas på detta vis kryddgrönt i gamla stallet hos Olof Kjellberg på Bokdungen. Fröna groddas och den lilla plantan flyttas över i små skumgummipuckar som läggs i nätkorgar som hänger i locket till en låda. Genom en pump inne i lådan skapas en dimma som ger plantorna den avvägda mängden näringslösning.
Precis som hos aquaponik-projektet nedan används LED-lampor vilket ger en belysning som tar bort säsongsberoendet.
Ystads Allehanda från seminariet: http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/nya-odlingar-inger-hopp

AQUAPONIK – NÄRING FRÅN VATTNET
Hos Per Håkansson och Boel Brynell på Prästlönebostället i Andrarum odlas kryddgrönt i stallet som står tomt sedan djuren flyttade ut. Här får växterna näring från Tilapiafiskarnas avföring och tanken är att så småningom kunna sälja både fisk och kryddgrönt. Än så länge är det för krångligt med livsmedelsreglerna som omger hanteringen av fisken, så det får stå tillbaka ett tag. Tilapiafiskarna kommer från Ekofisk i Landskrona – ett innovativt projekt inom Boliden Bergsöe där man tar vara på spillvatten och -värme från industrin till att odla fisk ”på land”.
Företaget Neco (de tre stående till höger på bilden nedan) är företaget som har lösningen för själva odlingen. Vattnet från fiskarna leds genom ett biofilter och får sippra ner genom den vertikala kanalen där växterna fästs upp. Materialet är gjort av återvunna PET-flaskor och släpper igenom vattnet i en lagom takt för att ge fukt och näring åt växterna. Inte heller här finns någon jord i närheten. Vattnet renas i processen och kan sedan återanvändas.
Än så länge bedrivs projektet i en mindre skala för att testa metoden i skarpt läge. Neco har för projektet använt utrustning de hade sen tidigare och skulle behöva ny finansiering för att öka volymen ytterligare. En investering eller projektmedel behövs – en verklighet många innovationer känner igen.
Läs mer om dem här i Skånska Dagbladets artikel ”Fiskar och led-lampor får kryddor att växa på höjden”:

SPILLFRUKT –> LARVER –> DJURFODER
Att odla utan jord i stall är kanske inte något vi möter till vardags, men dagens mest ovana tanke står ändå nästa projekt för. De vill använda larver som proteinkälla. Ännu gäller det inte oss människor, som tur är, och att utfordra fiskar med larver känns inte fullt så främmande.
Erik Stenberg och Fredrik Holmgren odlar fluglarver för att kunna framställa en produkt för just fiskfoder. De har ett imponerande starkt kretsloppstänkande. Grundidén handlar om att man vill ersätta det fiskmjöl som används i djurfoder idag eftersom det inte är en önskvärt hållbar produkt. Risk för utfiskning i världens hav är ett problem.
De tar hand om spillfrukt från en juicetillverkare och hanterar den så att den kan bli mat åt flugorna, eller framförallt larverna. Det går åt stora mängder av spillmaterialet och man kan tänka att det kanske skulle göra bättre nytta som biogas. Men det är av en typ som man inte vill ha för mycket av där, så där finns en vinning för båda parter. Resterna från processerna kring larverna däremot går till biogas eller blir gödsel.
De har en tanke om att ta hand om avfall från ölproduktion, men det kräver att ölproducenterna klassar om sitt avfall till foder så att det kan användas till larverna.
5 % av larverna tillåts bli fullvuxna svarta vapenflugor för att ge nya larver, men resten ”skördas”. De fryses ned och torkas för att sedan processas och ge protein, fett och gödsel. Detta kan i sin tur processas för att bli djurfoder. Våra smittskyddsregler i Sverige begränsar användningsområdet, men ger en öppning för katt och hund (dvs djur som vi inte äter). När det gäller fisk är inte smittan man är rädd för överförbar.

OMVÄRLDSANALYS
Eva Marie Rellman från LRF Skåne pratade bl a utifrån de omvärldsanalyser de gör årligen. Hon menade att vi inte fullt ut förstår att våra matvaror är en ändlig resurs, när vi bara ser välfyllda matbutiker. Hon pratade om att hållbarhet ändå blir alltmer efterfrågat just från konsumenternas håll. Vi har en marknad i förändring och det blir alltmer utbrett att man vill ha ett ansikte på producenten, allt fler vill handla närproducerat och småskaligt snarare än från storskalig och anonym industri. Vårt ökade välstånd förändrar våra konsumtionsvanor – det som förut handlade om behov och funktion handlar nu snarare om emotion. Vilket vatten du köper handlar om vilken flaska som ger dig rätt känsla, eller vilket märke du köper på salt om vilken livsstil du vill ha snarare än att du ska salta maten…
Något som hon också tog upp var digitaliseringen och delningsekonomin som förändrar våra beteenden. Omvärldsanalys från LRF på just det temat finns att ladda ner här: (pdf)

DISKUSSION
Förmiddagen avslutades med intressanta diskussioner som engagerade hela rummet med en spännande mix av deltagare från involverade företag, kommunen, Region Skåne, Innovationscenter för landsbygden, LRF, vi från Social Innovation Skåne, Länsstyrelsen m fl. Projektet har inte lång tid kvar, utan ska vara slutfört siste oktober. Till dess behöver en del frågor hitta rätt mottagare. Teman som utkristalliserades var finansiering, behovet av en story samt regelverk som motarbetar.
Projektet går in i en fas där man tittar närmare på tänkbara finansieringsvägar. Uppskalning av odlingsprojekten skulle t ex kunna ske genom någon form av leasingavtal eller investerare som vill satsa på en utveckling inom den här typen av verksamhet. Detta kommer man att undersöka.

Behovet av en story handlar om att kunna sälja in produkterna till marknad och investerare. En butik vill kunna presentera den lokala odlaren för kunderna, och beskriva vad som gör produkterna unika. Vissa delar kring de här projekten är gemensamma för dem, såsom hållbarhet och kretsloppstänkande, medan andra är unika. En intressant fråga som kom upp är den romantiserade bilden av den glade bonden med keps och grepe i ena handen. Så ser inte denna verklighet ut, varken generationsmässigt eller verksamhetsmässigt. Här har vi något betydligt mer modernt men också obekant för gemene man.
Samtliga projekt vid seminariet hade erfarenheter av att olika regelverk kan ställa upp hinder för innovationerna. Regelverk motverkar emellanåt varandra och gör det svårt att navigera för den enskilde utvecklaren/odlaren. Detta kommer projektet också att titta vidare på under hösten.
Sammantaget var det teman som kändes igen från många andra innovationssammanhang!

SÅ HUR KOMMER SOCIAL INNOVATION IN I BILDEN…
Tänk tanken om vad som skulle kunna bli verklighet genom dessa projekt! Arbetstillfällen. Fler människor som rör sig i bygden. Öppningar för nya verksamheter. Vad mer skulle det kunna bli? Hur skulle tomma lokaler kunna nyttjas på fler sätt?
Kom gärna med tankar och idéer till oss inom Social Innovation Skåne, så för vi dem vidare!

Maria Kullberg
Projektledare Social Innovation Skåne
0701-45 37 00
maria.kullberg@coompanion.seGLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN SOM ARENA FÖR SOCIAL INNOVATION OCH AFFÄRSUTVECKLING
Publicerat den 22 september, 2017

Varje år arrangerar Region Skåne `Skåne Innovation Week´ och i år gick eventet av stapeln mellan den 29/5-2/6. Region Skåne har som mål att Skåne ska vara Europas, eller kanske till och med världens, mest innovativa region år 2020.

Skåne Innovation Week är en del av denna strategi och under veckan träffas och samhandlar representanter från hela innovationssystemet – det vill säga – offentlig sektor, privata näringslivet, akademin, idéburen sektor, sociala entreprenörer/sociala innovatörer och olika målgrupper. Sammantaget arrangerades inte mindre än 140 aktiviteter, av fler än 200 aktörer, på olika ställen i Skåne!

Social innovation Skåne, ett regionalfondsprojekt som ägs av Coompanion Skåne i samverkan med flera andra organisationer, arrangerade för tredje året i rad, inom ramen för Skåne Innovation Week, vårt heldagsevent `Social innovation day´. Programmet var fullspäckat precis som föregående år och riktade sig till aktörer inom idéburen sektor, offentlig sektor, sociala entreprenörer/Sociala innovatörer, akademin och privata näringslivet, det vill säga parterna inom den så kallade Pentahelix-modellen. Denna text har fokus på seminariet `Globala hållbarhetsmålen som arena för social innovation och affärsutveckling´, läs gärna mer om övriga programpunkter på vår hemsida.
Passet började med en backgrundsbeskrivning av var ifrån de nya hållbarhetsmålen/Agenda 2030 är sprungna.

I början av 1980-talet väcktes insikten om att ingen enskild samhällsaktör kan lösa våra nuvarande eller våra kommande komplexa samhällsutmaningar. På basis av denna insikt gav FN Gro Harlem Brundtland det modesta uppdraget att arbeta fram `A Global Agenda for Change´. 1987 Släpptes den så kallade Brundtlands-rapporten `Our Common Future´. Tack vare rapporten blev begreppet `hållbar utveckling´ vedertaget, med innebörden att en hållbar utveckling endast kan uppnås när det råder balans mellan ekonomiska- sociala- & miljömässiga aspekter. Nydanade för rapporten var även att man för första gången vävde in en framtidsaspekt i en global utvecklingsagenda:

`En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov´

2003 kom så Sveriges respons på Brundtlands-rapporten i form av propositionen `Gemensamt ansvar – Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU)´. Värt att notera är att PGU antogs av en enig riksdag, vilket innebär att Sverige alltså har en riksdagsbunden hållbarhetspolitik. Förutom att PGU tar avstamp i hållbarhetsbegreppet, så är propositionen otroligt nydanande på minst 3 punkter; PGU ska både baseras på samstämmighet och genomföras i tvärsektoriell samverkan samt genomsyras av ett `rättighetsperspektiv´. Konkret innebär det att mänskliga rättigheter ska verka som utgångspunkt för beslut och analyser.

Vi går raskt vidare. År 2000 antog det globala världssamfundet de så kallade Millenniemålen (MDG) under en FN-konferens i New York. MDG bestod av 8 utvecklingsmål som skulle införlivas senast 2015. Det gick väl sådär med måluppfyllelsen men drivande parter inom FN-systemet och aktiva länder lärde sig en hel del trots det. Framförallt insåg man att det inte går att sätta agendan för utveckling bakom lyckta dörrar och att det inte heller kan förväntas en implementering utan förankring. Inför utvecklingen av de nya hållbarhetsmålen, som skulle ta vid efter MDG, gick man därför helt annorlunda tillväga. Aktörer från en rad länder, från alla sektorer på alla nivåer, bjöds in att delta i framtagandet av det som sedermera kom att kallas för `Agenda 2030´ (Sustainable Development Goals (SDG)). Agenda 2030 antogs av världssamfundet 2015 och består av 17 mål. Tillskillnad mot MDG, ska SDG inte bara införlivas i utvecklingsländerna, utan de ska införlivas i alla länder, fattiga som rika. Alla länder ska dra upp nationella handlingsplaner som ska införlivas såväl regionalt som lokalt. Det finns en rad beröringspunkter mellan SDG och svenska PGU; båda utgår från samverkan som praktisk metod för implementering och båda tar avstamp i förverkligandet av mänskliga rättigheter:

Ur förordet `De (hållbarhetsmålen/Agenda 2030) söker att förverkliga mänskliga rättigheter åt alla…´

Så här står vi nu med en palett av utvecklingsmål som är är relativt tydliga, avgränsade och realistiska. En aspekt som dock inte finns avbildad i den stilistiska illustrationen av Agenda 2030, är kanske den aspekt som är svårast att rå på, nämligen maktaspekten. Vi vet att en stor del av de så kallade enkla jobben har försvunnit hos oss på grund av att robottekniken utvecklats och vi vet att klimatförändringar slår hårdast mot de fattiga i utvecklingsländerna. Stora grupper står alltså maktlösa inför de nya premisser som avgör deras tillgång till arbete och överlevnad. Att ojämlikheten ökar är ett faktum. Enligt Oxfam äger 80 personer lika mycket som halva jordens befolkning – tillsammans. 2016 ägde 1 % av jordens befolkning mer än de resterande 99 %…. Förövrigt är Sverige det OECD-land där inkomstklyftorna ökar snabbast – vilket är alarmerande – även om ökningen sker från en relativt låg ingångsnivå. Ojämlikhet står även i diametral motsats till ingångsvärdet för mänskliga rättigheter; principen om allas lika värde. Då ojämlikhet/maktlöshet har så många implikationer på människors beslutssfär så är också ojämlikhet/maktlöshet en av de droppar som urholkar samhällstilliten mest effektivt. Halten av samhällstillit är i sin tur direkt länkad till vår förmåga att upprätthålla vår demokrati och våra demokratiska värden. Goda nyheter är att vi i Sverige ligger i topp, på fjärde plats efter Danmark, Norge & Finland, när det kommer till samhällstillit enligt OECD.

Så även om ojämlikheten/maktlösheten ökar i Sverige så har vi fortfarande en relativt hög samhällstillit – en juvel väl värd att vårda! Vi har dock en svår nöt att knäcka – hönan & ägget – vi behöver en stabil samhällstillit för att kunna engagera alla i införlivandet av Agenda 2030 – samtidigt som vi behöver införliva Agenda 2030 för att behålla/förbättra vår samhällstillit. Här finns alltså plats för kreativitet, nytänk och visioner!

Under den praktiska delen av seminariet arbetade deltagarna 2 & 2 och länkade tillsammans sina respektive verksamheter till relevant/a hållbarhetsmål. Tanken var att etablera och synliggöra att hållbarhetsmålen, precis som titeln på seminariet implicerar, ska ses som en arena för social innovation och affärsutveckling. Upplägget kommer att upprepas och breddas i höst då vi kommer att bjuda in till en fördjupningsworkshop där vi på Social innovation Skåne är med och faciliterar processerna.

Några citat från workshopen som speglar tankar, behov och utvecklingsområden:

 

Workshopen `Globala hållbarhetsmålen som arena för social innovation och affärsutveckling´ genomfördes av Kristina Persson, grundare av tankesmedjan `Global utmaning´ och f.d. Framtidsminister samt Petra Flaum, Hållbarhetsstrateg på Centrum för Publikt Entreprenörskap/Social innovation Skåne och Baseline Consulting samt författare till boken `Ansvar´ – en kritisk granskning av PGU.