Våra nyligen avslutade projekt

EASY BUSINESS-genom egenanställning

Enklare affärer för fler genom samverkan och systempåverkan

Läs mer

Made in Rosengård

Ett integrationsprojekt för nyanlända

Läs mer

INitiativet Lund (avslutat projekt)

Samverkan och gemenskap bygger ett nytt Arbetsintegrerande Socialt Företag i Lund

Läs mer

Makers & creatives

För företag med samhällsnytta i fokus

Läs mer

Social Innovation Skåne

Samverkan för lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer