Projektet fokuserar på att göra det lättare för nyanlända med företagarbakgrund eller företagarintresse att lättare och snabbare komma igång med en verksamhet genom att använda egenanställning* som plattform för att testa och förverkliga affärsidéer. Deltagargruppernas samlade kompetens ligger till grund för lärandet och vi främjar samarbete och delaktighet.

Många nyanlända som vill starta verksamhet har svårt att på kort tid tillgodogöra sig kunskaperna kring det svenska skatte- och redovisningssystemet kopplat till företagandet. Vi vill därför genom projektet undersöka och förenkla möjligheten att driva verksamheten via egenanställningsföretag samtidigt som dessa personer är inskrivna i något arbetsmarknadspolitiskt program. Det finns ett tydligt behov av ett förenklat hanterande av den företagsnära administrationen och egenanställning kan vara en viktig del av lösningen.

Easy Business genom egenanställning är ett ca tre månader långt kunskapsprogram där deltagaren tillsammans med företagsutvecklare och andra deltagare lättare kan utveckla sin affärsidé och snabbare fakturera kunder. Deltagaren får ökade kunskaper kring företagande, arbetsmarknad och näringsliv utifrån ett svenskt sammanhang. Hen får även ökade kunskaper kring företagsekonomi, marknadsföring, försäljning och nätverksbyggande. Utöver detta får deltagaren lära sig hur egenanställning fungerar.

I projektet ingår ett arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö som syftar till att förbättra rutiner, beslutshantering och öka kunskapen om egenanställning för att fler i målgruppen ska kunna använda konceptet för att enklare komma igång med en egen verksamhet parallellt med etableringsplanen. Projektet samverkar också med andra projekt i malmö som jobbar med nyanländas företagande för att kunna ge ett bättre stöd i olika faser.

MER INFO UTBILDNINGSPROGRAMMET HÄR

*Ett egenanställningsföretag fungerar ungefär som en arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt. Du (den egenanställde) själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag. När du är klar med uppdraget upphör anställningen hos egenanställningsföretaget. (verksamt.se)