3 juni 2020

Projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan firar 1 år!

Den 3 juni 2019 hade vi kick-off på Vombs kaffestuga. Vi har hunnit med mycket under det här året, bl a ordnat en rad walk&talks i området, till fots och cykel, inspirationsföreläsningar och workshops; t ex ”Ingen utveckling är hållbar utan kultur” på Sjöbo konsthall, med Kerstin Jakobsson från ARNA i Fågelriket som moderator. Vi har utvecklat en workshopserie ”Bygder för Globala målen” för att visa hur man i sitt byalag/förening kan arbeta med de globala målen, Agenda 2030, kopplat till de resurser som finns i bygden och för att se vilka hållbara lokala utvecklingsidéer detta kan generera. Under våren 2020 ordnade vi en studiecirkel; ”Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv”, med paleoekolog Anna Broström som ledare.

I vår har ju coronapandemin ställt till det för oss alla, så aktiviteterna detta året har fått ta sig nya uttryck och former och mycket har fått ställas in tyvärr. Men arbetet för en hållbar planet är lika viktigt nu som innan och projektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” jobbar vidare! Under sommaren kommer vi ordna ett par walks&talks och till hösten kör vi igång med fler spännande studiecirklar och andra aktiviteter, så håll utkik i flödet – och vill ni engagera er så tveka inte att höra av er!

Läs mer om projektet, våra aktiviteter och hur du kan bidra här

Här kan du se en översikt över några av de aktiviteter vi  genomfört

 

”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” pågår 2019-2021. Syftet är att bjuda in alla som vill engagera sig för ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

 

 

 

Dela