6 maj 2020

Hurra – förstudien släppt och kandidatur på gång!

År 2017-2019 genomfördes en förstudie om att bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Förstudien är nu godkänd och släppt för läsning. Alla tre kommunerna har även sagt ja till en fortsatt kandidatur, med målet att området ska nå officiell status som biosfärområde av Unesco.
– Det finns en politisk enighet i alla kommuner, och att få till ett så starkt kommunövergripande beslut är en framgång i sig, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo.

Unesco – FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning – utser områden i världen som uppvisar goda initiativ för hållbar utveckling. Ett så kallat biosfärområde har som uppdrag att vara ett modellområde där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, hållbar samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Lokal samverkan är grunden och varje biosfärområde är unikt.
– Det lokala engagemanget kopplat till exempelvis jordbruk, turismnäring och klimatfrågor gör Vombsjösänkan till ett extra intressant område för samtliga tre kommuner, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Lunds kommun.

Kommunerna har gjort ett grundligt arbete med förstudien, som lägger stort fokus på områdets naturvärden. I väntan på att komma vidare till nästa steg, arbetet med kandidaturen, fångar leaderprojektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” upp mångas engagemang för platsen och hållbar utveckling.
– Vi har i projektet fokuserat på att hitta och fånga upp områdets andra resurser, som de kulturella resurserna, förklarar projektledare Sara Ericsson.

Kandidaturen planeras pågå under tre år, 2020-2022, med målet att inviga biosfärområdet 2023.
– Det är roligt att kommunerna äntligen sagt ja till kandidaturen – det är ett kvitto på att vi är på rätt väg med projektet, säger Sara Ericsson. Vi ser verkligen fram emot att den officiella processen nu kommer igång, så vi kan presentera vad vi gjort hittills och de idéer som kommit upp. Det är också viktigt att vi kan samordna den återstående tiden i projektet med kommunernas intentioner. Tillsammans kan vi växla upp arbetet för biosfärområdet!

Ladda ner förstudien som pdf.


Vill du också visa ditt stöd för biosfärområde Vombsjösänkan? Här är tre exempel på vad du kan göra:

  1. Följ projektet via nyhetsbrev, Facebook eller instagram.
  2. Dela din bild av biosfären – var med och skapa en digital utställning!
  3. Delta i en verkstad, walk and talk eller någon annan aktivitet som intresserar dig eller kontakta oss med med egna idéer. Här hittar du projektets kalender och våra kontaktuppgifter.

Stort tack för ditt engagemang – tillsammans stöttar vi biosfärområde Vombsjösänkan!


Läs mer om Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela