28 april 2020

Socialt företag bidrar till kulturell integration

Peers bridge är ett socialt företag som utvecklar och utför workshops och kurser kring kulturell integration för personer som är nya i Sverige. Dom vill med företaget vara med och lösa utmaningarna kring arbetslöshet, isolering och ojämlikhet för nya svenskar. Hur uppkom den här idén?

”Like most people who move to Sweden, we came with a romanticized notion of how life could be like. That the process of integration would be a piece of cake. That learning the language would be simple. That finding a job would be a matter of months, if not weeks.
However, we realized that the reality was not as anticipated. We noticed a huge cultural gap between New Swedes and Established Swedes. Naturally, people preferred to stay and move within clusters they identified with most. This not only impacted social lives, but also their employment opportunities. This is when the seed for Peers Bridge was planted in our minds.”

LÄS MER HÄR

 

Delprojektet ”Företagsexkubator för sociala företag” genomförs av Region Skåne, SoPact, Coompanion Skåne och NÄTVERKET- Ideburen sektor Skåne i samarbete med Almi, med huvudfinansiering av Tillväxtverket.

Dela