27 april 2020

Ny publikation: Kulturdimensionen för hållbarhet

Kulturdimensionen för hållbarhet är ett av de perspektiv på utvecklingsarbete som projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan tar upp.

Genom projektet har det för första gången gjorts ett fakta- och inspirationsmaterial för kulturdimensionen med exempel från Vombsjösänkan och andra delar av världen.

Ladda ner publikationen i pdf.

Sprid den gärna!


Här kan du läsa mer om Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Foto: Blake Cheek
Dela