27 mars 2020

Vill du arrangera en walk and talk?

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt Unescos riktlinjer. Här finns många olika ställen att upptäcka och utforska tillsammans! Ett sätt att göra det på är genom en walk and talk där en grupp träffas, rör på sig ute i naturen och samtalar utifrån ett ämne eller en plats. Har du en idé på plats, tema och färdsätt? Hör av dig till oss!

Vad är en walk and talk?

En walk and talk är ett samtal och gemensamt utforskande, med en samtalsledare som guidar en grupp på en plats utifrån ett tema. Till skillnad från en vanlig föreläsning eller workshop, sker aktiviteten utomhus och är ett sätt att aktivt lära känna platsen i naturen. Tillsammans kan olika walk and talks belysa en mångfald av platser och intresseområden i det blivande biosfärområdet. Bara fantasin sätter gränser och alla som vill är välkomna att bidra med sin idé!

Upplägg

Träffen är oftast 1-3 timmar lång med fikapaus. En bra tid att ses är på helgerna eller tidig eftermiddag under vardagarna. Som framgår av namnet kan en walk and talk ske till fots, men även på andra sätt. Kanske i kanot, till häst eller med cykel? Alla deltagare tar med egen fika och kläder efter väder, samt eventuell extra utrustning som behövs för personligt bruk.

Hur går jag tillväga om jag vill arrangera en walk and talk?

Om du har en idé för en walk and talk så kan du:

Samtalsledaren får ersättning för genomfört uppdrag. Personal från projektet hjälper till med planering, marknadsföring och genomförande av aktiviteten.

Inspiration från tidigare träffar

Här kan du se tidigare walk and talks som vi har arrangerat.

Välkommen att höra av dig!

Kontaktperson: Junaidah Minnhagen, projektledare
Mobil: 070 – 263 09 47
E-post: junaidah.minnhagen@coompanion.se


Information med anledning av Corona/Covid-19

På grund av smittorisken kommer vi att anpassa kommande walk and talks utifrån aktuella riktlinjer. Till exempel genom att:

Vi följer nyhetsrapporteringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande och reserverar oss för att aktiviteter kan behövas ställas in/skjutas upp.


Våra walk and talks är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela