27 mars 2020

Våra rådgivare

Genom projektet “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” vill vi möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och andra verksamma på platsen att utveckla naturen, kulturen, frilufts- och näringslivet.

Ett sätt som vi ger stöd är genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning. Läs mer om våra rådgivare här:

Kerstin Jakobsson

Kerstin är yrkesverksam konstnär och KKN-företagare sedan 35 år tillbaka. Hon har en stor erfarenhet i hur man förverkligar kulturella idéer, tex. hur man skriver ansökningar och driver projekt i Sverige och internationellt, uppstart och drift av kulturföretag men även att en nollbudget kan ge frihet att utvecklas.


Junaidah Minnhagen

Junaidah är projektledare/ företagsutvecklare sedan 2012. Hon har en stor erfarenhet i hur man startar sociala företag. Hon ger individer råd i uppstartsfasen och stöttar dem i hur man driver ett socialt och ekonomiskt hållbart företag.

Hon är också ett bra bollplank oavsett var ni befinner er i företagen. Om ni har en projektansökan eller en affärsplan kan ni kontakta henne och hon stöttar gärna er i processen.


Sara Ericsson

Sara Ericsson är utbildad arkitekt i botten och arbetar på Coompanion Skåne sen 2017 som projektledare/projektutvecklare med fokus på landsbygdsutveckling och bo- och byggemenskaper.

Hon har erfarenhet av att arbeta med landsbygdsfrågor, lokal platsutveckling och driva projekt sen drygt 10 år, parallellt med hennes arbete som arkitekt sen 20 år tillbaka.

Hennes fokus är kring hållbar utveckling, samhällsnyttig och socialt hållbart samhällsbyggande och som “brobyggare” för olika samverkansprocesser.

Fotograf, bild hand & mobil: Wilfred Iven

Läs mer om vår rådgivning: Är du kreativt verksam och vill ta nästa steg?


Rådgivningen är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela