27 mars 2020

”Människan är en del av och helt beroende av biosfären”

Anna Broström har arbetat med klimat- och miljöförändringarna under mer än 20 års tid. Nu verkar hon för att Vombsjösänkan ska bli ett biosfärområde enligt Unescos riktlinjer och har just startat en studiecirkel om Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv. Hur går det att leda en studiecirkel mitt under coronakrisen, när vi uppmanas att inte ses i grupp?

Miljöarkivet innefattar de senaste 12 000 årens historia om Vombsjöns ekosystem och om hur landskapet runt omkring har förändrats genom tiderna. Tillsammans med andra forskare har Anna Broström borrat i Vombsjöns bottensediment för att studera spår av naturliga och mänskligt orsakade förändringar.

– Det hjälper oss förstå oss själva och klimat- och miljöförändringarna, förklarar hon.

Vi träffade Anna i mötesrummet Zoom på nätet för en intervju.

Hej Anna! Du har startat en studiecirkel som heter ”Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv”. Varför då? Vad är det ni gör?

– Det är fantastiskt att man kan göra en resa tillbaka i tiden! Att vara flera tusen år tillbaka i tiden och se hur Vombsjösänkan såg ut då. Vi har fått fram intressanta resultat om miljön och hur människan använt och påverkat landskapet. Dessutom är det lärorikt att kunna sätta dagens miljöförändringar i ett flertusenårigt perspektiv.

– Hur har landskapet sett ut och hur ser det ut idag? Det långa tidsperspektivet kan vara ett stöd för hållbar utveckling. Det får oss att se människan som en del av biosfären. Jag tror att vi har glömt bort det de senaste 100 åren, att vi är en del av och helt beroende av biosfären!

Många har varit intresserade av att vara med. Hur många har deltagit och vilka är det som deltar?

– Första träffen hölls på Torna Hällestad Lanthandel med 20 personer. Det är några som jag har haft kontakt med innan – grannar, boende i området och personer som jag har träffat genom kommunernas förstudie om biosfärområdet, som jag var projektledare för. Andra har hittat till miljöarkivet nu genom “Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”. Det känns bra, projektets arbete har gett utdelning!

– Vi började studiecirkeln med en allmän presentation om miljöarkivet och andra träffen fick de som ville mer fördjupning. Då träffades vi på nätet med hjälp av Zoom, på grund av Corona. Alla hade fått säga vad de var nyfikna på. Biologisk mångfald och första tiden efter att isen smält var några teman som kom upp. Nixi var intresserad av naturens rättigheter och Camilla ville gräva mer där hon står och så vidare.

– Från deras önskemål hade jag satt samman lite mer bakgrund och hur de kan gå vidare i litteraturen. Vi gick igenom det. Sen kunde gruppen tipsa varandra och se likheter i varandras intressen. De fick också göra en mind map för att synliggöra vilka frågor de kan undersöka vidare. Mycket läsning finns på biblioteket och att ladda ner digitalt. Jag har även ett eget bibliotek som de kan låna av.

– Att gå över till ett digitalt möte gick bra eftersom jag har arbetat med distanskurser länge som lärare. Men det uppstår så klart alltid utmaningar när vi alla ska lära oss ny teknik. Vi fick börja med att hjälpa varandra komma igång, fixa ljudet och bilden och så vidare.

När är nästa tillfälle?

– Nästa träff är den 6 maj klockan 18-21. Det är också en träff för fördjupning, men om någon vill haka på går det att få en sammanfattning av tidigare material. Vi följer utvecklingen av coronapandemin och ser hur vi bäst planerar vidare. En tanke är att vi ska borra tillsammans. Det kan vara möjligt eftersom vi är utomhus och kan hålla avstånd till varandra, men vi avvaktar läget och ser vad som blir bäst.

– Som avslutning på studiecirkeln har vi tänkt hålla en föreläsning där vi presenterar vad vi gjort. Om det inte går att träffas då, får vi hitta ett annat sätt. Många muséer hittar ju spännande digitala lösningar och en av deltagarna är kunnig inom film och digitala presentationer. Det får vara en del av studiecirkeln att tillsammans komma fram till ett upplägg. Det är det som är så häftigt med en studiecirkel – man märker vad det är för kompetens och kraft i gruppen. Det är roligt och inte minst viktigt föra hela biosfärprocessen!

Hur går man tillväga om man vill vara med?

– Då är det bara att kontakta mig!

Här finns mer information om studiecirkeln och kontaktuppgifter.


Studiecirkeln är en del av Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela