27 mars 2020

Kultur för hållbarhet i biosfärområde Vombsjösänkan

Projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”, där Coompanion är projektägare, har under våren fokus på kulturdimensionen för hållbarhet.
– Nu när vi alla måste ställa om våra verksamheter på grund av coronaviruset kommer vi skapa plats för kultur genom digitala mötesmetoder, berättar projektledare Sara Ericsson.

I början av mars ledde projektledare Sara Ericsson och Kerstin Jakobsson, verksamhetsledare ARNA, workshopen Ingen utveckling är hållbar utan kultur på Sjöbo konsthall, som en del av projektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan”. Ett trettiotal personer deltog. Sedan dess har fokus varit att fortsätta arbetet på ett sätt som undviker smittspridning av coronaviruset.

– Ett steg är att till exempel erbjuda rådgivning för kreativt verksamma via webbmöten, berättar Sara. Vi kommer även fortsätta våra ”walk and talks” utomhus i biosfärsområdet och så planerar vi för hur vi kan genomföra workshops digitalt. En sån här situation gör att man tvingas tänka nytt, men det kan ju samtidigt ge nya möjligheter och infallsvinklar till projektet.

Efter att Agenda 2030 antogs uttryckte Unesco en viss besvikelse över att kulturen inte var mer synlig i de globala målen. 2019 publicerade de ”the Culture|2030 Indicators” som gör att vi kommer se mer av kopplingen mellan hållbarhet och kultur framöver.

– Den rådande coronakrisen gör också att allt fler förstår vikten av kultur, menar Sara. Dels för att många kulturevenemang ställs in, men även för att man faktiskt konsumerar en hel del kultur när man håller sig hemma; läser böcker, spelar spel, tittar på film och TV, lyssnar på musik…

En annan som planerat om sina kommande aktiviteter i projektet är Anna Broström, som leder studiecirkeln Utforska Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv. Första träffen hölls på Torna Hällestad Lanthandel för 20 personer, medan andra träffen blev omställd till ett fördjupande samtal på nätet via mötesrummet Zoom. Hur kommande träffar blir beror på hur coronapandemin utvecklar sig och de riktlinjer som ges.

– Det får vara en del av studiecirkeln att tillsammans komma fram till ett upplägg. Det är det som är så häftigt med en studiecirkel – man märker vad det är för kompetens och kraft i gruppen. Det är roligt och inte minst viktigt föra hela biosfärprocessen! betonar hon.

Nästa träff är den 6 maj. Anna välkomnar de som vill vara med att höra av sig, för sammanfattning av tidigare material och inbjudan till nästa möte.

Du kan följa projektet och kommande aktiviteter via hemsidan, projektets nyhetsbrev, Facebook och Instagram.


Projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan pågår 2019-2021. Syftet är att bjuda in alla som vill engagera sig för ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Under projekttiden är det möjligt att delta i aktiviteter och studiebesök och att själv ta initiativ till utvecklingsprocesser. Projektet ägs av Coompanion Skåne med huvudfinansiering från Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

Dela