4 april 2014

Coompanion Skåne om Sociala företag

Allt fler sociala företag har startats i Skåne de senaste åren för personer som står långt från arbetsmarknaden. Tanken är att de anställdas behov ska gå före vinst.P4

Läs och lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 här

Dela