Aktuellt


Välkommen till Årsmöte
Publicerat den 4 maj, 2016

Välkommen till Coompanion Skånes årsmöte 19:e maj 2016, kl. 12.00

Årsredovisning hämtar du här

Kallelse hämtar du här

 

EMI_7347Vill du vara med och utveckla Skåne?
Publicerat den 28 januari, 2016

Skåne myllrar av idéer och initiativ där människor går samman för att möta vår tids samhällsutmaningar.

Tyvärr lyfts de sällan fram för vad de är – utmaningsdrivna sociala innovationer. Vi behöver utmana våra föreställningar om vem och vilka som driver utveckling i Skåne och om vad en innovation kan vara.

Därför är Coompanion Skåne en del av SOCIAL INNOVATION SKÅNE – ett samverkansprojekt mellan idéburna aktörer som har lång erfarenhet av att stötta samhällsentreprenörer, idéburen utveckling och tillsammansföretagande. Tillsammans med akademin ska vi utveckla de skånska stödstrukturerna för sociala innovationer så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus.

klicka här och häng me’Finansiering för lokal utveckling
Publicerat den 28 oktober, 2015

Anmälninslänk HÄR

PDF- Inbjudan MF Skåne 1 dec

Inbjudan MF Skåne 1 decKICK OFF!
Publicerat den 14 oktober, 2015

Anmäl dig härhttp://simplesignup.se/event/66112 (senast 21/10)
Kick Off utkastSkånsk samverkan för sociala innovationer
Publicerat den 1 september, 2015

Den 1 september gick startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer, dvs innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Det traditionella systemet har svårt att fånga upp och hitta lösningar som förmår möta framtida behov på ett innovativt sätt och projektet kommer kraftsamla flera organisationer med mångåriga erfarenheter inom området. Samverkansparter är Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket – Idéburen Sektor Skåne och Mötesplats Social Innovation (Malmö Högskola).  Mobiliseringen för att ge 1300 personer och företag möjligheten att påverka Skånes framtid har startat.

EUlogo_v_RGBProjektet ”Social Innovation Skåne” kommer pågå i tre år och kommer bidra till regional utveckling och konkurrenskraft genom att skapa en bättre struktur och bättre förutsättningar för människor, företag och idéburna organisationer att hitta, uppfinna och utveckla idéer som löser samhällsproblem. Arbetet kommer att ske på flera plan och den gemensamma nämnaren är tät samverkan och experimentlusta . Målet är att 1300 personer och företag ska ta täten i Skånes framtida hållbarhetsutveckling och att Skåne ska vara en förebild nationellt för hur man genom samverkan kan främja social innovation.

Skriande behov
Intresset för sociala innovationer för att få till en hållbar utveckling i samhället har ökat. Det finns behov av att vidga synen på  innovation och att stödja aktörer som kan bidra till fler sociala samhällsinnovationer. Exempel på frågor som driver på utvecklingen är de med koppling till storstads- och landsbygdsutveckling, kvalitet i skola, vård och omsorg, jämställdhet, utanförskap, ungdomsarbetslöshet och invandrares svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Anna HJ Projektledare Webben”Nu är vi igång! Det känns spännande, verkligt roligt och självklart. De kommande tre åren har vi med projektet chansen att etablera en tät samverkan som samhället skriar efter. Vi bygger en struktur för främjande av social innovation tillsammans och vi kan inte lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. – Anna Haraldsson Jensen, Projektledare, Social Innovation Skåne”

Entreprenörer sökes!
Projektet behöver nu få kontakt med entreprenörer och företag i Skåne som behöver stöd, utbildning och nätverk för att ta en samhällsfrämjande idé ut på marknaden. Offentliga aktörer uppmanas också att koppla in sig i projektet.

Kontakt
Anna Haraldson Jensen
Projektledare
[email protected]
070 277 95 25

 

Största delen av finansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Skåne. Totalt omsätter projektet 25 miljoner kronor.Upphandling av löpande utvärdering
Publicerat den 11 augusti, 2015

Coompanion Skåne kommer att driva ett projekt, ”Social innovation Skåne”, från 2015-09-01 till 2018-12-31.

Upphandlingen avser uppdraget att utvärdera projektet enligt Tillväxtverkets riktlinjer ”Löpande utvärdering”.

Upphandlingen kommer att göras som en förenklad upphandling.

 

Ladda ner förfrågningsunderlag HÄR

Ladda ner projektbeskrivning HÄR

ERUF LOGGA 300pxSocial Innovation Skåne
Publicerat den 25 juni, 2015

En bra tid för Skåne! Vi har fått EU-medel för att skapa bättre struktur och därigenom bättre förutsättningar för fler sociala innovationer och hållbara sociala företag i Skåne. Under tre år kommer vi att bygga fruktbara nätverk, erbjuda rådgivning, utbildning och konkret stöd i framtagandet av nya sätt att lösa samhällsutmaningar. Vi gör detta tillsammans med våra vänner på Region Skåne, Kristianstad Kommun, Malmö Stad, Mötesplats Social Innovation, Malmö Högskola, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Nätverket-Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar.

Projektet får 12,4 miljoner ur EU:s Regionala Utvecklingsfond. (Projektstart 1 september 2015)

Är du intresserad av att få löpande information kring projektet kan du fylla i ett formulär här

 

ERUF LOGGA 300px

 

 

 

 

 

 Vi förmedlar innovationscheckar
Publicerat den 18 juni, 2015

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?
Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt.

Checken kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.Innovationscheck_ansök_nu

Vem kan söka?

Kooperativa företag som har minst 3 anställda

Med anställda jämställs:

  • medlemmar i ekonomiska föreningar
  • gemensamma operativa delägare
  • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

Krav på sökande kooperativa företag

  • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
  • Betydande nettoomsättning
  • Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.
  • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).

Ansök härvinnova logoFöretag som samverkar är mer innovativa
Publicerat den 6 februari, 2015